Brandskyddet i skolan funkar inte

ONSDAG 26 MAJ

Säkerhetsbristerna när det gäller brandskyddet i Göteborgs skolor är många. Det visar Radio Göteborgs granskning. Av ett 70-tal skolor som inspekterades förra året klarade inte en enda samtliga krav på ett godkänt brandskydd och en rundvandring på Schillerska gymnasiet visar många brister.   

I Göteborg Direkt hör ni verksamhetschefen på Schillerska kommentera kritiken och berätta vad man gör för att skolan ska vara säker. Ansvarig politiker i kommunens lokalförsörjningsnämnd finns i studion för att svara på frågor, bland annat varför man anlitat en konsult som inte skött sig. Hälften av brandskyddsritningarna visade sig vara fel.   

– När man lyssnar på det som Lennart säger så har man all anledning att undra "är det verkligen så här illa". Jag har bett att man ska titta på det här på förvaltningen och det håller man på med, säger Kerstin Billmark, ordförande i Lokalförsörjningsnämnden.

Lennart Jonsson, som Kerstin Billmark nämner är den förre säkerhetssamordnaren på Lokalförsörjningsförvaltningen.