Tisdag 4 oktober

Lång miljöpåverkan efter oljeutsläpp

Det är nu två veckor sen oljan utanför Tjörn i Bohuslän upptäcktes. Utsläppet kommer troligen från en farygskollision utanför Danmark. I vattnet har det mesta av oljan tagits upp, men på stränder och klippor kommer saneringsarbetet fortsätta länge framöver.

Och frågan är hur vatten- och djurlivet påverkas av den tjocka oljan. Det handlar om fiskar, skaldjur, vattenorganismer och fåglar. Fågelcentralen utanför Kungälv har tagit hand om en del oljeskadade fåglar från området runt Tjörn.