Risk för översvämning vid Alderholmen

Gävles största byggprojekt, Alderholmen, byggs på en plats där det är stor risk att blir översvämning. Det visar en kartläggning av Gavleåns vattenflöde som statliga Räddningsverket har gjort.

Det var år 2002 som Räddningsverket kom med den rapport som visar att bland annat Alderholmen, Näringen och andra delar av inre fjärden riskerar att översvämmas om det blir höga vattenflöden i Gavleån.

Man talar om så kallade hundraårsflöden.

Meningen med de så kallade översvämningskarteringarna som Räddningsverket tar fram, är att man bland annat ska kunna använda dem vid planering av nybyggnation.

Men det riktmärket har alltså inte Gävle kommun följt.