Tågen söderut rullar igen

Tågtrafiken från Gävle söderut nu ska börja rulla som vanligt igen. Banverket har kontrollerat banan och klartecken för tågtrafiken söderut kom kl. 11.15. Det första tåget söderut blir 13.06-tåget som går mellan Gävle-Stockholm-Linköping. Nu håller SJ på att kontrollera trafiken norrut på Ostkustbanan om den också kan komma igång.

När det gäller tågtrafiken Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Östersund så dröjer det till sent på onsdag kväll innan den kan komma igång igen.