Gamla poliser i Gävleborg

Trots tillskott av nya, unga, poliser är polisens medelålder fortfarande hög, bland annat i Gävleborg. Något som kan leda till problem eftersom de skadliga effekterna av skiftestjänstgöring anses öka efter 45-årsåldern. De allra äldsta poliserna finns i Gävleborg, Värmland, Dalarna, och Kalmar med en medelålder på 48 år.