Hoforshus dumpar företagshyror

Det kommunägda fastighetsbolaget Hoforshus har satt så låga hyror på sina industri- och företagslokaler att kostnaderna för lokalerna är högre än vad Hoforshus får in på hyrorna.
Det säger Hoforshus VD Christer Ekendahl till Radio Gävleborg. För företagen betyder de låga hyrorna förstås gynnsamma marknadsvillkor. Men Hoforshus gör bara i år en budgeterad förlust på 3 miljoner kronor på industrilokalerna - och de kostnaderna får enligt Christer Ekendahl kommunen och därmed skattebetalarna betala genom dolda subventioner från Hofors kommun.