Buller över Gävle leder förmodligen inte till åtal

Trots att Kalas-Turnéns konsert på Estraden i Gävle för en vecka sedan kunde höras över hela stan, blir det sannolikt svårt att som planerat driva bullerstörningen till ett åtal.
Det var nämligen Arrangörerna själva som gjorde bullermätningar vid konserten, varför Gävle kommun nu får nöja sig med att begära in de siffrorna och lämna över dem till åklagaren. Det säger idag Gävle kommuns miljöingenjör Torsten Sörell till Radio Gävleborg.