Fler lyssnar på Radio Gävleborg

Nu är det ännu fler som lyssnar på Sveriges Radio Gävleborg P4. Lyssnandet visade sig ha ökat vid den senaste lyssnarmätningen.
Varje dag lyssnar 42,1 procent av länsborna på Radio Gävleborg, vilket gör P4 till den i särklass största radiokanalen i länet. Det är en ökning med drygt två procentenheter jämfört med motsvarande mätperiod förra året. Näst största kanal är Radio Rix Gävle/Sandviken som också ökat, och som har ett dagligt lyssnande på 13,2 procent.