Kräver vinterdäck på tunga fordon

För att undvika kaos och att till exempel långtradare blir stående och blockerar våra vägar under ett snöoväder kräver nu centerns riksdagsledamot Sven Bergström från Forsa obligatoriska vinterdäck även på tunga fordon.

Sven Bergström från Forsa kräver i en motion till riksdagen obligatoriska vinterdäck även på fordon som väger över 3,5 ton. Något sådant krav finns inte i dag. Men långtradarchauffören Bo Sundqvist säger till Sveriges Radio Gävleborg att en lag inte skulle hjälpa. Enligt honom har de som fastnar redan vinsterdäck, så kallade snödäck, åtminstone på drivaxeln. Bo Sundqvist tycker att det istället borda satsas mer på att utbilda förarna.