Delar av landstinget i privat regi

På onsdagen blev det klart. Hälsocentralen i Bollnäs och landstingets fastighetsskötsel kommer att läggas ut på entreprenad. Det beslutade en enig landstingsstyrelse. Totalt berörs 140 anställda inom landstinget, och samtliga erbjuds fortsatt anställning hos entreprenörerna. Upphandlingen av sjukvårdsrådgivningen ska däremot avbrytas. Inga anbud innebar någon besparing för landstinget.

De kommande fem åren ska Bollnäs hälsocentral drivas av Hjärtläkaren Eskil Hammarströms företag Core Care, som redan i dag driver en hjärtmottagning i Bollnäs. Avtalet är värt 60 miljoner kronor och innebär en besparing på 2 miljoner per år för landstinget. Hälsocentralen ska bland annat erbjuda 20 700 läkarbesök och 35 200 sjuksköterskabesök varje år.

Även landstingets fastighetsskötsel ska ut på entreprenad. Där vann företaget Coor Service Management upphandlingen som är värd runt 40 miljoner per år. Bolaget sköter redan i dag all fastighetsskötsel för landstinget i Östergötland.