Många vill hjälpa flyktingar i Nordanstig

Nu i veckan kommer de första flyktingarna på 10 år till Nordanstig. Och intresset från kommuninvånarna att hjälpa till har visat sig vara större än väntat. Drygt 25 familjer har anmält sig som frivilliga kontaktpersoner.