Få nämndemän med invandrarbakgrund

Knappt fyra procent av de nämndemän som tjänstgör i länets domstolar har invandrarbakgrund. Det visar en genomgång av domstolarnas listor som Sveriges Radio Gävleborg har gjort.

Genom att gå igenom Domstolsverkets arvordeslista för de nämndemän som sitter i Länsrätten och för de som arbetar i Tingsrätten i Hudiksvall och i Gävle har Radio Gävleborg kommit fram till att endast 9 stycken av 243 nämndemän har invandrarbakgrund. Det vill säga knappt 4%. En mycket låg siffra med tanke på att riksgenomsnittet ligger på 14 % enligt Domstolsverket, vilken också det är en för låg siffra, enligt Peder Jonsson som är Informationschef på Domstolsverket.

Vera Fa siter som nämndeman på Tingsrätten i Gävle, och hon tycker att det är dåligt att inte fler personer med invandrarbakgrund väljs in.