10 av 30 medlingar lyckade

Det har nu gått snart ett år sedan Gävle kommun började med handledd medling mellan ungdomsbrottslingar och brottsoffer. Av 30 medlingsförsök har 10 slutat med att ungdomsbrottslingen har ångrat sitt brott och även ibland bett brottsoffret om ursäkt.