Få sänker hyran trots sänkt fastighetsskatt

Nästa år sänks fastighetsskatten. Men det blir ingen motsvarande sänkning av hyran för de som bor i kommunala fastighetsbolag. Det visar en rundringning som SR Gävleborg har gjort.

Möjligen kommer höjningen av hyran inte att bli lika stor som beräknat.

Men det finns de som sänker hyran. Ett privat bostadsbolag i Sandviken kommer att sänka hyran med upp till 60 kronor per månad.

- Vi tycker att när nu sänkningen kommer är det rimligt att den får tillgodogöra hyresgästerna, säger Jan Göransson som företräder Immobilia Engineering AB. De förvaltar bland annat det så kallade EOS-huset i Sandviken.