Brist på äldreplatser i Nordanstig

Det råder stor brist på platser i äldrevården i Nordanstig. Bara hittills i år har 47 äldre beviljats en plats på något av kommunens äldreboenden, jämfört med 38 personer under hela förra året.

Fram till att kommunen har ordnat med platser åt de som behöver får de nöja sig med hemtjänst eller plats på något kort-tidsboende.