Båtmotorerna skadliga för miljön

Utsläppen från utombordsmotorer är en större miljöfara än tidigare befarat.
En ny undersökning visar nu att motorerna släpper ut stora mängder cancerframkallande gifter, främst polycykliska aromatiska föreningar (PAH). Såväl fyrtaktsmotorer som tvåtaktsmotorer ingick i undersökningen som visade att båda varianterna släpper ut gift men att tvåtaktsmotorn är värst. I studien utsattes fiskägg för kölvattnet efter utombordare i olika koncentrationer och utsläppen från de största tvåtaktsmotorerna dödade i princip allt.