Hård kritik mot Briggen Gerda

Ledningen för Briggen Gerda får nu hård kritik från Sjöfartsinspektionen som har utrett olyckan då fartyget gick på grund i Stockholms skärgård i somras. Några av problemen var en yrvaken styrman, brist på utkik och en strålkastare som inte fungerade.

När befälhavaren byttes av efter midnatt tog en nyväckt styrman över rodret som hade svårt att lokalisera sig. Styrmannen girade försent och Briggen Gerda gick på grund utanför Dalarö i Stockholms skärgård. Sjöfartsinspektionen är kritisk till att det inte fanns någon utkik och att ingen använde radar för att navigera. Och hade strålkastarna fungerat så hade också olyckan kunnat undvikas enligt Sjöfartsinspektionen, som nu kräver att Briggen Gerda bättrar sig.