Oro i Ockelbo efter Komvuxbesked

I Ockelbo har det tillträdande socialdemokratiska kommunalrådet Magnus Jonssons varning om att den kommunala vuxenutbildningen måste läggas ned väckt oro bland det 50-tal elever som berörs. Många som har barn bedömer det som omöjligt att plugga vidare om de måsta byta studieort.

Det blivande kommunalrådet Magnus Jonsson gör sig alltså inte själv särkilt populär i Ockelbo just nu när han hävdar att de 300 000 kronor i statsbidrag som försvinner vid årsskiftet blir spiken i kistan för Komvux. Men 300 000 utgör en ändå en tredjedel av budgeten för vuxenutbildningen, och ska skola, vård och omsorg prioriteras så finns det inga reservar att ta till, säger han till Radio Gävleborg.

Vuxenutbildningen är viktig, men regeringens beslut att minska de riktade statliga bidragen till vuxenutbildning gör det omöjligt att driva verksamheten vidare, säger Magnus Jonsson.