Gävlebor ska få mer makt

Vänstermajoriteten i Gävle kommun vill att de som använder sig av den kommunala servicen ska få mer makt. Elever ska få mer att säga till om i skolan, och de äldre ska få mer makt över äldreomsorgen till exempel.

Det vill de styrande partierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Gävle genomföra under den närmaste mandatperioden 2007 till 2010 - men hur det ska gå till är än så länge oklart.