Populär allmoge på kvalitetsauktion

Inom folkkonsten i Sverige är allmogen från Hälsingland den mest populära. Det menar auktionsförättaren Peter Eriksson som på lördagen håller i årets upplaga av Hälsinglands kvalitetsauktion i Bollnäs.