50års-jubileum på gång i Bollnäs

I Bollnäs förbereds det för fullt för ett hejdundrande 50års- jubileum nästa år. Då är det nämligen 50 år sedan de första niorna gick ut skolan i Bollnäs kommun. Det rör sig om ungefär 230 personer som slutade den dåvarande enhetsskolan som 1962 blev den nioåriga obligatoriska grundskolan.

Under 1940-talet granskades skolväsendet av två statliga kommittéer. Och 1950 beslutade riksdagen att på försök införa en enhetsskola som var föregångare till grundskolan. Målet med den nya skolan var att höja den allmänna bildningsnivån, och bland de första haka på försöket var faktiskt Hassela. 1962 beslutade riksdagen att man på tio år skulle gå över till en nioårig obligatorisk grundskola i hela Sverige och att andra skolformer skulle tas bort. Den nya grundskolan delades in i tre stadier.

41:orna i Bollnäs var alltså först ut att gå nio år i skolan, och trots att det inte fanns kompletta personnummer på den tiden har festkommittén lyckats hitta de allra flesta. Det saknas ungefär ett tiotal personer. Och både Åsa Stenberg och Agne Grew ser fram emot festen i juni nästa år.