Krångligt för invandrare att få jobb

Det är alldeles för krångligt för invandrare att få ett jobb i Sverige. Det anser Isabella Johansson som är från Polen och som trots att hon arbetat som sjuksköterska i över 20 år inte får chansen att förstärka vården i Sverige.
Orsak - hennes Polska utbildning duger inte och godkänns inte av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen menar att hon måste söka den treåriga sköterskeutbildningen på högskolan och att det är högskolan som avgör vilka ämnen från polen som hon får tillgodoräkna sig. Men hon kommer inte in på högskolan eftersom hon inte är behörig, först måste hon klara av gymnasiesvenskan vilket tar ett år, därefter kanske hon kommer in men har då eventuellt tre år på högskola framför sig innan hon får arbeta som sköterska, något hon gjort i Polen i över 20 år.