Ännu politiskt oklart i Ljusdal

Mer än 70 dagar efter valet är det ännu ovisst hur Ljusdal ska styras. Det största partiet socialdemokraterna har den senaste veckan diskuterat med fem ickeborgerliga partier. En mångpartimajoritet hade varit möjlig, men styrelsen sa nej till vänster- och småpartisamarbete.