Få kommunanställda med invandrarbakgrund

De flesta kommunerna i Gävleborgs län har en kraftig underrepresentation av personer med invandrarbakgrund. Det vanliga är att mellan en och två procent av de kommunanställda har invandrarbakgrund. Det visar en rundringning som SR Gävleborg har gjort.

I Hofors kommun till exempel, så är knappt 10 stycken av 900 anställda utomnordiska. Men kommunen är långt ifrån ensam om den här statistiken... en rundringning som Radio Gävleborg har gjort bland länets personalkontor visar att de flesta kommunerna ligger på den nivån. Bollnäs och Älvkarleby har båda runt 2 procent. Sandviken är är den kommun som har flest ; 5- 8 procent asntällda med rötter utanför norden. Men inte heller där finns det några på chefsnivå. Resten av kommunerna har inte en aning om hur många invandrare dom har bland sina anställda. I kommuner som Gävle och Ovanåker så säger personalcheferna: 
 - Det är ointressant för  att ta del av sådana siffror, säger de.