Lärarstudenter som borde underkänts slinker igenom

Kraven på lärarstudenterna är för låga. Hem- och grupptentamen istället för traditionella salsskrivningar gör det möjligt att slinka igenom utbildningen med bristande kunskaper.

Det tycker Högskoleverket, som i en utvärdering nu konstaterar att var fjärde nyutexaminerad lärare egentligen borde ha underkänts.

Högskoleverket riktar också kritik mot brister i kvaliteten på lärarstudenternas examensuppsatser, liksom mot utbildningarnas alltför dåliga forskningsanknytning.