Ovanåker kan konsten att få ut unga i jobb

”Ung kraft” i Ovanåkers kommun lyckats med det som många andra går bet på - nämligen att få ut ungdomar i egen försörjning. Projektet har av svenska ESF-rådet framhållits som ett gott exempel och fortsätter nu trots att det på papperet redan har upphört.

Ung kraft startade 2003 med 17 deltagare mellan 20 och 30 år som levde på socialbidrag. Av dessa är det bara en eller två som inte fått jobb och egen försörjning, för dom allra flesta har projektet alltså varit lyckat. Projektet upphörde egentligen för ett och ett halvt år sedan, men mot bakgrund av framgångarna fortsätter nu socialförvaltningen i Ovanåker arbetet i kommunal regi.