Etnisk diskriminering vanligt på jobbet

Nära var fjärde person som är född utomlands har upplevt sig diskriminerad en eller flera gånger på arbetsplatsen. Det visar en färsk enkätundersökning från Integrationsverket.

Trots att många utlandsfödd alltså känner sig diskriminerade, är det ovanligt att arbetsgivaren tvingas ta ansvar för diskrimineringen. Av de anmälningar som görs till Diskrimineringsombudsmannen , DO, så leder endast var femte anmälning till att en arbetsgivare prickas för diskriminering.
Sen 2004 har det från Gävleborg lämnats in åtta anmälningar om etnisk diskriminering på arbetsplatsen. Men ingen av anmälarna har fått någon upprättelse eftersom DO har valt att inte gå vidare.