Jobbsatsning för utomnordiska akademiker

Genom att lära sig mer om det svenska samhället och genom att träna sig i kommunikation ska invandrare med akademisk bakgrund slussas in i arbetsmarkanden på ett effektivt sätt.

Enligt en rapport från Integrationsverket, finns det hundratals utrikesfödda akademiker i Sverige, som sitter fast i vuxenutbildningar som egentligen ligger på grundskolenivå.

Istället föreslår myndigheten att det borde skapas och utvecklas system för att fånga upp de här högutbildade personerna och utforma individuella handlingsplaner som hjälper dem att få jobb inom respektive yrke.

Enligt Integrationsverket finns det hundratals utrikesfödda akademiker här i Sverige, som sitter fast i vuxenutbildningar som egentligen ligger på grundskolenivå.

Istället, föreslår myndigheten, borde det finnas något sätt att fånga upp de här högutbildade personerna och utforma individuella handlingsplaner som hjälper dem att få jobb inom respektive yrke.

Därför har Länsstyrelsen i Gävleborg startat igång ett projekt, som under två månader ger 14 högutbildade invandrare från länet personligt stöd och handledning, som kommer att hjälpa dem när de ställs inför en arbetsgivare eller kommer till en arbetsplats.

Under våren får de dessutom under åtta månader vara på en arbetsplats och tillämpa de här kunskaperna.

- Jag tror att vi har kompetensen, men vi behöver lära oss hur det svenska samhället fungerar. Och vi måste hitta vad svenska samhället behöver från oss invandrare, säger Minerva Pascual, en av projektdeltagarna.

Hon invandrade till Sverige från Mexiko för nio månader sedan, när hon gifte sig med en svensk man. Hon är grafisk designer och är övertygad om att projektet kommer att leda till att hon får arbeta med sitt yrke här i Sverige.