Många fler bostadslösa i Gävle

Antalet bostadslösa i Gävle ökar kraftigt. Under våren var det cirka tre till fyra personer per månad som kom till Diakonirådet för att få hjälp med bostad, nu är det cirka tre till fyra per vecka. Det vill säga en fyrdubbling! Och många som söker hjälp är ensamstående med barn.

Tidigare fanns det ett så kallat härbärge i Gävle dit man kunde komma och få tak över huvudet. Men det lades ned den första september i år på grund av att kommunen inte ville bidra med de två och en halv miljon kronor som det kostar att driva härbärget. Istället ville kommunen satsa på ett eget boende som man kallar för tillsynsboende. Men antalet ansökningar till det nya boendet, nu bara två månader senare, är redan uppe i ett fyrtiotal. Det vill säga knappt hälften av de som vill ha ett boende får alltså inte plats.