Obrännbara bocken på plats

Julbocken i Gävle sattes upp på torsdagen. Nytt för i år, om någon har missat det, är att bocken inte längre ska kunna brinna. Den är ju impregnerad med flamskyddsmedel från England, som används i flygplan för att förhindra brand.