Länet klarar inte miljömål

Havsmiljön och koldioxidutsläppen i länet lever inte upp till de miljömål som finns.

Däremot är försurningen av mark och vatten inte lika stor som i övriga riket. Det visar en sammanställning som länsstyrelsen har gjort.

Och när det gäller den fråga som debatteras mest just nu - klimatfrågan - är det bilen som är den största boven.