Det fuskas med föräldrarpenningen

Det fuskas alltmer med den tillfälliga föräldrarpenningen -dvs ersättning för vård av sjukt barn.
För att råda bot på detta kommer nu Försäkringskassan Gävleborg att göra stickkontroller hos 200 familjer i länet som har erhålligt tillfällig föräldrapenning. Det är upptäckten av bidragsfusk i Stor-Stockholm som har fått Riksförsäkringsverkat att nu gå ut med ett påbud till alla försäkringskassor och hittills har 56 fall av bidragsfusk polisanmälts där. I Gävleborg är siffran 10 fall.