Många fartsyndare åker fast i Gävleborg

Gävleborgs län är det län där man tar fast näst flest fartsyndare i landet, det visar statistik som försäkringsbolaget Folksam har tagit fram.
Bara i Östergötland är det fler som åker dit. Men frågan är då om det är trafikpolisen i Gävlebogs län som är mer effektiv än vad man är i andra län, eller om det är Gävleborgsborna som kör forta än vad man gör i övriga landet, förutom i Östergötland. Håkan Lundberg på trafikpolisen i Hudiksvall har svårt att förklara den här statstiken, men han tror inte att det beror på att länsborna är mer "gasbenägna" än andra trafikanter. - Hastighetsöverträdelse är en form av beteende hos den enskilde trafikanten, säger han.