Räddningstjänsten varnar för ljusbränder

Nu i december sker det 50 procent fler bränder än under juli månad i Sverige. Boven i dramat är alla de levande adventsljus som  tänds och glöms bort - så pass ofta att länets räddningstjänst nu åker runt och informerar om farorna.

När advent och jul närmar sig tänds allt fler levande ljus inomhus för att skapa en mysig stämning och för att sprida lite värme.
Att inte lämna levande ljus obevakade känns som en självklarhet, men ändå visar statistiken att det är under december som det inträffar flest bränder.
Under ett normalt år inträffar det mer än 50 procent fler bränder i december än under sommaren. Och i takt med att ljusen brinner ner i advents ljusstaken sker fler och fler brandtillbud. Det startar med andra ord fler bränder den tredje och fjärde advent än den första.
I Söderhamn har räddningstjänsten öppet hus i helgen för att visa upp sin nya räddningsstation men också för att informera allmänheten om farorna kring advent och jul. 
 - Förutom att man ska se till att ha en fungerande brandvarnare gäller det att ha koll på sin adventsljusstake, säger räddningschefen John-Erik Jansson till SR Gävleboorg.