En jättestol - banade väg för Gävlebocken

Idag fyller Gävlebockstraditionen 40 år. En halmbock som för första gången 1966 sattes upp i Gävle med en höjd på 13 meter och en längd på 7 meter och vägde 3 ton. Men redan 1960 så sattes det upp en annan attraktion som gav lika mycket uppmärksamhet som Gävlebocken. En gigantisk pinnstol!

Stolen var över sex gånger större än en vanligt stol. Det kan låta litet, men för gävleborna var det en sensation och 20.000 människor kom också för att titta på den. Stolen klarade sig från brand och finns fortfarande kvar att beskåda i Edsbyn. Däremot brändes den första Gävlebocken ner - bara efter några dagar. Ca 22 gånger har Gävlebocken brunnit ner och helt säker är inte Gävle kommun på att årets bock ska få respit i år, trots att den är indränkt i flammskyddsmedel.
En julbock finns redan i reserv om det mot all förmodan ska ske det som alla fruktar ...eller hoppas på (!)