Äldre bor mitt i byggröran

Just nu pågår en intensiv upprustning för 21 miljoner på äldreboendet Karlslund i Bollnäs. Det är två hus inom det särskilda boendet för personer med vårdbehov som ska fräschas upp. Men mitt i byggröran där det nu rivs och hamras för fullt bor de äldre kvar och tidvis har det varit jobbigt tycker Gunilla Johansson som jobbar där.

Totalt handlar det om två hus om 105 lägenheter, för närvarande är två våningar färdigrenoverade.

Under tiden byggnationerna pågått har några äldre valt att bo kvar trots att annat boende erbjudits. Tidvis har det varit högljutt och jobbigt men nu är det värsta över, säger en av de anställda till Radio Gävleborg.