Succé för Företagsringen

Företagsringen i södra Hälsingland har blivit en succé.

Nätverket, som startade för ett år sedan för att gemensamt bland annat jobba med förebyggande hälsovård och kompetensutveckling, har på bara det här året nästan fördubblat antalet medlemsföretag. När ringen startade fanns tio företag med. Nu när det första året sammanfattats finns 18 företag med i ringen. Målet för nästa år är att minst 25 medlemsföretag finns med.