Gävle + Vara = sant

Konserthusen i Gävle och Vara börjar samarbeta nästa år. Gemensam nämnare i samarbetet är folkmusikern Ale Möller, som är internationellt etablerad inom folkmusik och världsmusik. Ale Möller ska ha de båda konserthusen som sina hemmascener.