Sjukskrivningarna har halverats

Allt färre sjukskriver sig - färska siffror från Försäkringskassan i Gävleborg visar att antalet sjukskrivningar sedan 2003 har halverats till bara 5 500 i år. Mindre munter är statistiken när det gäller antalet sjukpensionärer som under samma period ökat med 2 000, och i dag finns 20 000 sjukpensionärer i Gävleborg.

Förutom fler sjukpensionärer har alltså sjukskrivningarna sjunkit i länet. Största sänkningen är i Söderhamn där man har gått ned ca 2,5 sjukdag per vuxen person. Men då ska man också ha klart för sig att den kommunen har länge varit en av den sjukaste i hela landet.

Totalt har gävleborgarna sänkt sin sjukskrivning med 1,6 dagar vilket ska jämföras med riket i helhet som har siffrorna 1,1 dagar. Men det som är anmärkningsvärt , förutom allla sjukspensionärer i länet, är att nära hälften av sjukskrivningarna i Gävle består av psykisk ohälsa.