Krafttag mot arbetslöshet bland personer med utländsk bakgrund

Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund i länet är nu över 20 procent, en siffra som länsarbetsnämnden vill försöka minska rejält.

Siffran är så hög att länsarbetsnämnden nu vill ta krafttag, genom att kartlägga all erfarenhet och utbildning hos personer med utländsk bakgrund.

På det sättet ska de få fram rätt personer till de skräddarsydda arbetsmarknadsutbildningar som görs genom företagen och AMS.

Utbildningarna ger jobb för de allra flesta som deltar.

AMS räknar på det viset med att att få ned arbetslösheten från 20 procent till 15 procent.