Ingen röstning på Hudiksvalls sjukhus

I år går det inte att rösta på Hudiksvalls sjukhus. För personer som bor på kommuners serviceboenden eller patienter på sjukhus brukar det ordnas särskild röstmottagning, men inte överallt alltså.
Vid förra valet var det färre än tio personer som utnyttjade möjligheten att rösta på Hudiksvalls sjukhus före valdagen, och det är alldeles för få, dessutom är patienter inlagda på sjukhus kortare tid numera, det menar Bengt Gill som är planeringschef på Hudiksvalls kommun. Bengt Gill säger till Radio Gävleborg att det inte är en försämring av demokratin eftersom det går att poströsta eller rösta via bud. Samma åsikt har omsorgsnämnden i Ljusdal, där ingen röstmottagning alls anordnas i kommunen.