Oro för att utbildningar inte blir av

Trots att Länsarbetsnämnden nu vill satsa på att arbetslösa med utländsk bakgrund ska få jobb genom AMS yrkesutbildningar, så är oron stor inom den gruppen att utbildningarna inte blir av.

Oron är nu stor över vad som ska hända med de arbetslösa med utländsk bakgrund. Att Hassan Hussein är orolig är inte så svårt att förstå för på arbetsförmedlingen i Gävle där jag traffade honom så ligger det högar av informationsblad från AMS där det står att från och med nästa år så kommer det att bli begränsningar av arbetsmarknadsutbildningar i Sverige.

Men Mohamed Chaubchoub som är biträdande chef för arbetsförmedlingen i Gävle vidhåller att satsningen kommer att gälla för de personer som har utländsk bakgrund.

Vid sidan av de utbildningarna kommer även lärlingsprogrammen att fortsätta för de som har en utomnordisk bakgrund. I de programmen har 79 procent fått jobb.