HD prövar inte dom mot Gävleadvokat

Högsta domstolen kommer inte att pröva beslutet om personlig konkurs för den före detta Gävleadvokaten Tommy Forsström.
Forsström sattes i konkurs i februari i år efter en elva år lång skattetvist, skulderna i hans bolag uppgick då till 9,3 miljoner kronor. Forsström har hävdat att han har behandlats kränkade eftersom ärendet har dragit ut så länge på tiden, men när väl edgångssammanträdet skulle hållas i april i år så dök han aldrig upp. Konkursen står alltså fast.