Tågkompaniet får driva trafiken på Roslagsbanan

Tågkompaniet har tillsammans med De Danske Statsbanorna fått uppdraget att driva trafiken på Roslagsbanan, norr om Stockholm.
Trafiken på Roslagsbanan drivs idag av Connex, just det bolag som Tågkompaniet konkurrerar med om Norrlandstrafiken. Roslagsbanan har 180 anställda och redan från den 7:e januari tar Tågkompaniet och Danska statbonor över trafiken på Roslagsbanan. Avtalet gäller i fem år framåt.