Rivning av Forsby kraftverk gynnar djurlivet

Igår blev det definitivt klart att kraftverket i Forsby ska rivas. Det beslutet togs av kommunfullmäktige i Gävle efter flera år av utredningar.
Per -Olov Eriksson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Gävleborg, menar att forsträckan kommer att öka i längd vilket betyder mycket för insekts och djurlivet kring testeboån. Lax och Öring kommer nu lättare att kunna vandra upp för ån. Det ännu inte klart när kraftverket i Forsby ska rivas och vem som ska stå för kostnaden.