Febersjuk tvingades ut på övning

En värnpliktig från Bollnäs tvingades ut på en övning mitt i natten i augusti, trots att han var febersjuk efter en längre tids sjukdom. Händelsen inträffade i augusti vid jägarbataljonen i Arvidsjaur.

Den värnpliktige skriver nu till chefen för Norrbottens regemente och kräver skadestånd för det lidande han utsattes för under nattövningen och för hur han behandlats efter händelsen. När den värnpliktige av läkare sjukskrevs i hemmet ska han - enligt skrivelsen - ha hotats med polishämtning.