Läkarsystemet fungerar inte som det var tänkt

Familjeläkarsystemet fungerar inte som det var tänkt. På många håll i länet får inte patienterna någon reell möjlighet att välja familjeläkare - bland annat på grund av den ständiga läkarbristen.
Därför har nu landstingsledningen presenterat ett nytt förslag till hur systemet ska börja fungera bättre. Förhoppningen är att man ska säkerställa en positiv utveckling för familjemedicinen i Gävleborgs län. I Hälsingland är i dag nästan var tredje läkartjänst obesatt. Och när verkligheten ser ut på det viset spelar det naturligtvis ingen större roll att det i mitten av 90-talet beslutades att alla patienter ska kunna välja en egen familjeläkare.