Anmälningarna till Socialtjänsten minskar

Antalet anmälningar till socialtjänsten om misstänkt misshandel eller sexuella övergrepp på barn och ungdomar minskar drastiskt i Gävle kommun. 1999 var det 47 fall där sociala kopplades in. I år förväntas det hamna runt 20. En förklaring kan vara att färre unga är utsatta idag.
Det är paragraf 14:1 i Socialtjänstlagen som säger att alla som träffar barn och unga å yrkets vägnar är skyldiga att kontakta socialtjänsten om dom misstänker att barnet far ill, men trots denna anmälningsplikt, eller kanske pga den, minskar anmälningarna i Gävle. Flera av dom tonåringar som besöker ungdomsmottagningen frågar om anmälningsplikten innan dom berättar om sina problem. Samtidigt är det allt för få vuxna som tar anmälningsplikten på allvar. Det är lätt att välja att inte se dom ungas problem för att slippa kontakta socialen, säger Marie Nordlund, psykolog på Ungdomsmottagningen i Gävle.