Besöksförbud på Gävle sjukhus - igen

Gävle sjukhus har återigen infört besöksförbud sedan flera fall av vinterkräksjuka har registrerats på olika avdelningar och bland personalen.

Sjukhuset försöker nu att minska spridningen genom skärpta hygienrutiner.

Vinterkräksjukan kommer inte att påverka de planerade operationerna eftersom dessa bara utförs i ringa omfattning under jul- och nyårshelgen.

Besöksförbudet gäller tills vidare och för alla utom de närmast anhöriga till barn.

Men under julafton görs ett undantag. Undantaget gäller om varje avdelning bedömer att ett besök är möjligt att genomföra eller inte. Alla anhöriga ombeds att kontakta respektive avdelning för att få ett besök beviljat innan de besöker sjukhuset.