Gävlestudent blev diskriminerad

Josefin Midander som kommer från Gävle blev diskriminerad när hon inte blev antagen till juristprogrammet vid Uppsala Universitet för tre år sedan. Det har nu Högsta domstolen slagit fast.

Uppsala universitet gjorde fel när de tog in sökande med utländsk bakgrund på juristprogrammet framför andra sökanden med bättre betyg. Universitetets avsikt var att bryta den etniska snedrekryteringen. Men Högsta Domstolen gav på torsdagen de båda klagande kvinnliga studenterna rätt. De hade bättre betyg än studenterna som kvoterades in och de får 75 000 kronor vardera i skadestånd. En av dem är Josefin Midander från Gävle som nu läser juridik i Umeå.